LightAir IonFlow ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19

สารยับยั้งไวรัสสวีเดนแสดงให้เห็นถึงการกำจัดไวรัสภายในไม่กี่นาที

Continue ReadingLightAir IonFlow ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19