IonFlow Evolution

การเพิ่มล่าสุดของ LightAir 

เครื่องฟอกอากาศที่ได้รับรางวัลมากมายและได้รับการวิจัยยืนยันว่า มีประสิทธิภาพต่อต้านไวรัส และดักจับอนุภาคฝุ่นได้มากถึง 99.94% และมีความสามารถดักจับฝุ่นที่มีขนาดเล็กจนถึง PM 0.007

IonFlow เหมาะมากสำหรับพื้นที่ของครอบครัว, ห้องนอน และออฟฟิค ที่มีขนาดถึง 50 ตารางเมตร 

ไม่มีไส้กรอง, ไม่มีใบพัด, ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นจำ