เครื่องฟอกอากาศ LightAir IonFlow กำจัดไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร - หลักฐาน

surgical gloved hands with container during viral test
lightair Virus logo in blue with white background

รายงานการทดสอบและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการกำจัดและการทำให้เป็นกลางของจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องฟอกอากาศ LightAir Ion ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถกำจัดไวรัสในอากาศได้มากกว่า 97%! ไวรัสจะถูกดักจับตั่งแต่อยู่ในอากาศทันทีเนื่องจากประจุลบติดอยู่กับพวกมันทำให้แน่ใจว่าพวกมันจะไม่สามารถทำอันตรายและรบกวนคุณได้ IonFlow แสดงผลพิเศษในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ดังนัน เครื่องฟอกอากาศ LightAir เป็นการป้องกันที่จะทำให้ปลอดภัยคุณต่อโรคไข้หวัดใหญ่และการติดเชื้ออื่น ๆ รวมถึงปฏิกิริยาที่เกิดจากไวรัสในอากาศแบคทีเรียเชื้อราและจุลินทรีย์อื่น ๆ

 

รายงานจากต้นฉบับ BDSF - เก็บสะสมรายงานการทดสอบในการใช้งานจริง LightAir ได้พิสูจน์แล้วว่า ลดการเติบโตของเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพและขจัดเชื้อราและมลพิษได้ถึง 88% ในเวลาเพียงสามชั่วโมง

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์นาน 7 ปีพิสูจน์เครื่องฟอกอากาศ LightAir Ion ทำให้กระแสไวรัส 97% ในอากาศสะอาดและไม่เป็นอันตราย และมีประสิทธิภาพในการป้องกันของการแพร่กระจายจากโรคไข้หวัดใหญ่และการติดเชื้ออื่น ๆ

เครื่องฟอกอากาศ LightAir Ion มีประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียได้ถึง 91.5%